Славянска филология. Т 18 Доклади и статии за IX Междунар. конгрес на славистите. Литературознание и фолклор

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т 18 Доклади и статии за IX Междунар. конгрес на славистите. Литературознание и фолклор

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1983

Страници

с. 59-70.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Эмил Георгиев

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарска литература IX-XI в.

Колекции

„Славянска филология. Т 18 Доклади и статии за IX Междунар. конгрес на славистите. Литературознание и фолклор“. София, 1983, София, 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44672