Podmienky vzniku cyrilskej rukopisnej tvorby v priestore vychodneho Slovenska a byvalej Podkarpatskej Rusi

Елемент

Заглавие

Podmienky vzniku cyrilskej rukopisnej tvorby v priestore vychodneho Slovenska a byvalej Podkarpatskej Rusi

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словен.

Код на изданието

Автор

P Zenuch

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

26-44

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.; 3.4.; 4.; 6.4.; 6.5.

Годишнина

XXXIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Slavica Slovaca

Забележки

Обьстоятельства появления кириллических рукописей на территориях Восточной Словакии и бывшей Подкарпатской Руси; Резюме на немски и английски език

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция

Колекции

„Podmienky Vzniku Cyrilskej Rukopisnej Tvorby V Priestore Vychodneho Slovenska a Byvalej Podkarpatskej Rusi“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44668