Изборник Святослава 1073 г. и "Диалектика" Иоанна Дамаскина

Елемент

Заглавие

Изборник Святослава 1073 г. и "Диалектика" Иоанна Дамаскина

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Н. К Гаврюшин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 94-96.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.; 5.4.2.; 6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Сов. славяноведение

Забележки

Анотации

Структурно съпоставителен анализ

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Симеонов сборник, Изборник от 1073, Светославов изборник от 1073.

Колекции

„Изборник Святослава 1073 г. и „Диалектика“ Иоанна Дамаскина“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44665