Към въпроса за авторството на едно похвално слово за св. Никола Чудотворец

Елемент

Заглавие

Към въпроса за авторството на едно похвално слово за св. Никола Чудотворец

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Иванов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 78-82.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

XV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарска литература IX-X в.

Колекции

„Към въпроса за авторството на едно похвално слово за св. Никола Чудотворец“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44640