Jews and Slavs

Елемент

Тип на документа

Печатно издание

Заглавие

Jews and Slavs

Дата на издаване

2004

Страници

p. 27-38

Език

Латиница

идентификатор

англ.

CODEN (шестсимволен буквено-цифров библиографски код)

Издател

Jerusalem

номер

3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.

Дата на приемане

XIV

uri

Има част

M Taube

Формат

Псалтир - Редакции

Колекции

Jews and Slavs. Jerusalem, 2004, Jerusalem, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44625