Personalna bibliografia Pavla Jozefa Safarika Diel 1

Елемент

Заглавие

Personalna bibliografia Pavla Jozefa Safarika Diel 1

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словен.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Martin Slovenska Narodna Kniznica

Година на издаване

2004

Страници

Описание на серията

Spisu Pavla Jozefa Safarika Zvazok 8

ISBN

Систематичен код

1.2.; 1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Personalna Bibliografia Pavla Jozefa Safarika Diel 1“. Martin Slovenska Narodna Kniznica, 2004, Martin Slovenska Narodna Kniznica, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44616