Idea - Immagine - Testo Studi sulla letteratura slavoecclesiastica

Елемент

Заглавие

Idea - Immagine - Testo Studi sulla letteratura slavoecclesiastica

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

Автор

Aleksandar Naumov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

A cura di Krassimir Stanchev

Местоиздаване, Издателство

Edizioni dell` Orso

Година на издаване

2004

Страници

224 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.3.; 3.5.; 5.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Жанрове в старобългарската литература

Колекции

„Idea - Immagine - Testo Studi Sulla Letteratura Slavoecclesiastica“. Edizioni dell` Orso, 2004, Edizioni dell` Orso, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44615