Pravoslavny teologicky zbornik 29/14/ Stefan Pruzinsky

Елемент

Заглавие

Pravoslavny teologicky zbornik 29/14/ Stefan Pruzinsky

Езикова група

Латиница

Език на изданието

словаш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Presov: Presovska Univerzita, Pravoslavna bohoslovecka faculta

Година на издаване

2005

Страници

p. 272-281.

Описание на серията

ISBN

80-8068-399-9

Систематичен код

6.1.1. Традиция на библейските и богослужебни книги

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

V Kocvar

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в Словакия; Стар Завет - старобългарски преводи

Колекции

„Pravoslavny Teologicky Zbornik 29/14/ Stefan Pruzinsky“. Presov: Presovska Univerzita, Pravoslavna bohoslovecka faculta, 2005, Presov: Presovska Univerzita, Pravoslavna bohoslovecka faculta, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44596