Старобългарският палимпсест от Ватикана

Елемент

Заглавие

Старобългарският палимпсест от Ватикана

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Трендафил Кръстанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
11 дек.

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

А Б В

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Старобългарският палимпсест от Ватикана“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44579