800 рисунки и 200 надписа край Плиска. Кой е бил Кирило-Методиевия ученик, ръководил просветното и книжовното средище в манастира при Равна.

Елемент

Заглавие

800 рисунки и 200 надписа край Плиска. Кой е бил Кирило-Методиевия ученик, ръководил просветното и книжовното средище в манастира при Равна.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Казимир Константинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
9 януари

Страници

с. 10.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.; 5.4.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4951

Име на изданието

Поглед

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ ръководил просветното и книжовното средище в манастира при Равна“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44574