Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна - Варненски окръг

Елемент

Заглавие

Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна - Варненски окръг

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

К. Константинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984

Страници

с. 65 - 79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9305

Име на изданието

Изв. на нар. музей във Варна

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при с. Равна - Варненски окръг“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44568