Името Македония в историческата география

Елемент

Заглавие

Името Македония в историческата география

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Коледаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1984

Страници

352 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Македония

Сигнатура

НБКМ / II 57779

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Името Македония в историческата география“. София Наука и изкуство, 1984, София Наука и изкуство, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44565