Йосиф Симоний Асеманий и неговият труд Kalendaria ecclesiae universae като извор за българската история до X век

Елемент

Заглавие

Йосиф Симоний Асеманий и неговият труд Kalendaria ecclesiae universae като извор за българската история до X век

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Маргарита Стойнова Кискинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София БАН

Година на издаване

1984

Страници

307 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Д 160/ 1985

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Йосиф Симоний Асеманий и неговият труд Kalendaria Ecclesiae Universae като извор за българската история до X век“. София БАН, 1984, София БАН, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44553