Всенародна признателност към братята просветители

Елемент

Заглавие

Всенародна признателност към братята просветители

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Васил Кюркчиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1996
15-21 май

Страници

с. 10.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

VII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 6178

Име на изданието

Век 21

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Всенародна признателност към братята просветители“. , 1996, , 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44538