Медиевистичне изследвания

Елемент

Заглавие

Медиевистичне изследвания

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Шумен

Година на издаване

1996

Страници

с. 44-52.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Медиевистични изследвания

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Елена Коцева

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Медиевистичне изследвания“. Шумен, 1996, Шумен, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44536