За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

Елемент

Заглавие

За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимира Костова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1999

Страници

с. 67-75.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.6.

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Рез. на англ. ез

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„За някои палеографски и правописни особености на Книга Йов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург“. , 1999, , 1999, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44534