Паримиje службама светоме Сави

Елемент

Заглавие

Паримиje службама светоме Сави

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

Бильана Joванович-Стипчевич

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1996

Страници

с. 47-54.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

18

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Археографски прилози

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Паримиje службама светоме Сави“. , 1996, , 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44521