Ватрослав Облак /1864-1896/

Елемент

Заглавие

Ватрослав Облак /1864-1896/

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Найда Иванова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1996

Страници

с. 145-152.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

XXI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Съпоставит. езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Ватрослав Облак /1864-1896/“. , 1996, , 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44511