Cirillo e Metodio. Le radici cristiane della cultura slava

Елемент

Заглавие

Cirillo e Metodio. Le radici cristiane della cultura slava

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

Автор

A.-E. N Tachiaos

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Milano

Година на издаване

2005

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Жития на Кирил; Жития на Методий

Колекции

„Cirillo E Metodio. Le Radici Cristiane Della Cultura Slava“. Milano, 2005, Milano, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44507