1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на св. Наум во Охрид

Елемент

Заглавие

1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на св. Наум во Охрид

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.; мак.; макед.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Охрид

Година на издаване

1996

Страници

с. 131-144.; с. 145-154.; с. 155-161.

Описание на серията

ISBN

Канон за апостол Андрей от Наум Охридски

Систематичен код

3.1.; 5.5.1.; 5.5.2.2.; 6.7.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Диме Кочоски; Лазар Крмпотик; Петар Хр Илиевски

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„1100 години од хиротонизираньето на свети Климент во епископ и доаганьето на св. Наум во Охрид“. Охрид, 1996, Охрид, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44494