Из текстоложката проблематика на старобългарските и среднобългарските надписи

Елемент

Заглавие

Из текстоложката проблематика на старобългарските и среднобългарските надписи

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Стефан Смядовски

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с.3-28.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/Б9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

Анотации

С библиогр

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Из текстоложката проблематика на старобългарските и среднобългарските надписи“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44463