Да си спомним свети годишнини от време оно...

Елемент

Заглавие

Да си спомним свети годишнини от време оно...

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1996
15-21 май

Страници

с. 14.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 6400

Име на изданието

Аз-буки

Забележки

За Кирил, Методий и Климент Охридски

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„Да си спомним свети годишнини от време оно. “. , 1996, , 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44458