10 години Научен център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" - 1986-1999 г.

Елемент

Заглавие

10 години Научен център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" - 1986-1999 г.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Унив. изд

Година на издаване

1996

Страници

36 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ Иван Дуйчев“ - 1986-1999 г“. София Унив. изд, 1996, София Унив. изд, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44456