Bulgarien Intern. Beziehungen in Geschichte, Kultur u. Kunst. Symp. Von 19-24 Mai 1982 in Ellwanagen

Елемент

Заглавие

Bulgarien Intern. Beziehungen in Geschichte, Kultur u. Kunst. Symp. Von 19-24 Mai 1982 in Ellwanagen

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Neuried

Година на издаване

1984

Страници

p. 251-260.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 10365

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Rumjana Zlatanova

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Bulgarien Intern. Beziehungen in Geschichte, Kultur U. Kunst. Symp. Von 19-24 Mai 1982 in Ellwanagen“. Neuried, 1984, Neuried, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44399