Старобългарски речник Встъпителен том

Елемент

Заглавие

Старобългарски речник Встъпителен том

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1984

Страници

с. 3 - 132.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 499618

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Дора Мирчева

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Старобългарски речник Встъпителен том“. София, 1984, София, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44397