И ако си поел тази служба. Бележки за старобългарската преводна литература

Елемент

Заглавие

И ако си поел тази служба. Бележки за старобългарската преводна литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Румяна Златанова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
септември

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е / 84 /9

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„И ако си поел тази служба. Бележки за старобългарската преводна литература“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44392