Старобългарската книжовна традиция през среднобългарската епоха

Елемент

Заглавие

Старобългарската книжовна традиция през среднобългарската епоха

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

4ПР

Автор

Дора Иванова-Мирчева; Екатерина Дограмаджиева; Ив. Буюклиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1984

Страници

208 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Офсетно издание с библиография в края на текста

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Старобългарската книжовна традиция през среднобългарската епоха“. София, 1984, София, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44353