Jlu. revista de ciencias de las religiones Anejos, la cristianizacion de los eslavos

Елемент

Заглавие

Jlu. revista de ciencias de las religiones Anejos, la cristianizacion de los eslavos

Езикова група

Латиница

Език на изданието

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Madrid

Година на издаване

2004

Страници

p. 75-90

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.; 3.; 3.4.; 4.

Годишнина

XIII

Съставител

coord J. A Alvarez-Pedrosa

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

T Zheleva

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, славяните и кирило-методиевото дело

Колекции

coord J. A Alvarez-Pedrosa. „Jlu. Revista De Ciencias De Las Religiones Anejos, La Cristianizacion De Los Eslavos“. Madrid, 2004, Madrid, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44325