Libri russi Publicati nel 2003 a cura di Mario Capaldo

Елемент

Заглавие

Libri russi Publicati nel 2003 a cura di Mario Capaldo

Езикова група

Латиница

Език на изданието

итал.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

p. 191-403

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 1.1.; 1.2.

Годишнина

XLVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Ricerche Slavistiche 2

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Libri Russi Publicati Nel 2003 a Cura Di Mario Capaldo“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44310