A late witness to the early text of the Old Slavic Acts

Елемент

Заглавие

A late witness to the early text of the Old Slavic Acts

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Alexander Kyrychenko

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

с. 205-212

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.; 3.6.; 4.3.; 6.

Годишнина

I

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Црквене студиjе

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Апостол - Преписи

Колекции

„A Late Witness to the Early Text of the Old Slavic Acts“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44308