Sasiedzi bliscy i dalsi. Swiat od podzewki

Елемент

Заглавие

Sasiedzi bliscy i dalsi. Swiat od podzewki

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

Frnest Skalski

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Warszawa

Година на издаване

1981

Страници

p. 122-137.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 470109

Име на изданието

Забележки

Анотации

Наследството на Кирил и Методий

Рецензия

uri

Илюстрации

Frnest Skalski

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Полша

Колекции

„Sasiedzi Bliscy I Dalsi. Swiat Od Podzewki“. Warszawa, 1981, Warszawa, 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44305