Поклонничество и поклонническа литература

Елемент

Заглавие

Поклонничество и поклонническа литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Светла Гюрова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Време

Година на издаване

1996

Страници

279 с.

Описание на серията

Медиевистика. Научни приноси

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Поклонничество и поклонническа литература“. София Време, 1996, София Време, 1996, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44299