Remarks on the Diffusion of Buzantine Scientific and Pseudo-scientific Literature among the Orthodox Slavs

Елемент

Заглавие

Remarks on the Diffusion of Buzantine Scientific and Pseudo-scientific Literature among the Orthodox Slavs

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

I Sevchenko

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 312-345.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

LIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1107

Име на изданието

The Slav. a. East Europ. Rev.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Remarks on the Diffusion of Buzantine Scientific and Pseudo-Scientific Literature Among the Orthodox Slavs“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44291