Franjo Racki - otac hrvatske Cirillomethodiane

Елемент

Заглавие

Franjo Racki - otac hrvatske Cirillomethodiane

Езикова група

Латиница

Език на изданието

хърв.

Код на изданието

Автор

I Petrovich

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 47-99.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

9

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Zb. Zavoda za povijensne znanosti

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Franjo Racki - Otac Hrvatske Cirillomethodiane“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44271