Наблюдения върху лексиката на апостолските цитати в "небеса" от Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Наблюдения върху лексиката на апостолските цитати в "небеса" от Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Диляна Атанасова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 68-75.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.; 5.5.3.; 5.5.3.2.

Годишнина

XLVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Небеса

Колекции

„Наблюдения върху лексиката на апостолските цитати в „небеса“ от Йоан Екзарх“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44263