България 971 - 1018

Елемент

Заглавие

България 971 - 1018

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Божидар Димитров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
май

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е 84 / 16

Име на изданието

Плиска, Мадара, Преслав

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„България 971 - 1018“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44252