Jews and Slavs Edited by Wolf Moskovich and Svetlina Nikolova: Iudaeo-Bulgarica, Iudaeo-Russica et Palaeoslavica

Елемент

Заглавие

Jews and Slavs Edited by Wolf Moskovich and Svetlina Nikolova: Iudaeo-Bulgarica, Iudaeo-Russica et Palaeoslavica

Езикова група

Кирилица; Латиница

Език на изданието

англ.; бълг.; рус.; фр.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Jerusalem-Sofia

Година на издаване

2005

Страници

p. 118-128.; p. 129-137.; p. 281-196.; с. 103-110.; с. 111-117.; с. 297-312.; с. 53-77.; с. 78-102.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 3.2.1.; 3.4.2.; 4.3.; 4.3.3.; 5.; 6.1.1. Традиция на библейските и богослужебните книги

Годишнина

15

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Bibliographie, 126-127, Annexe, 127-128.; Notes, 136-137; References, p. 296; Бележки, с. 108-110.; Бележки, с.310-310; Литература, с. 116-117.; Примечания, с. 53-77.; Примечания, с. 96-102

Анотации

Издание на: The Center for Slavic Languages and Literatures of the Hebrew University of Jerusalem; The cyrillo-Methodian Research Center of the Bulgarian Academy of Sciences

Рецензия

uri

Илюстрации

Moshe Taube; Tatyana Slavova; Vasja Velinova; Боряна Велчева; Евгений Верещагин; Мария, Лора Тасева Йовчева; Мая Иванова; Светлина Николова

описание на тома

Предметна рубрика

Българистика; Глаголица - буквени знаци; Евраизми; Кирило-Методиевска традиция; Пространно житие на Кирил - Съдържание; Пространно житие на Кирил - Текстологически проучвания; Стар завет - Старобългарски преводи; Тълковна Палея

Колекции

„Jews and Slavs Edited by Wolf Moskovich and Svetlina Nikolova: Iudaeo-Bulgarica, Iudaeo-Russica Et Palaeoslavica“. Jerusalem-Sofia, 2005, Jerusalem-Sofia, 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44249