Като слънце светозарно възсияха

Елемент

Заглавие

Като слънце светозарно възсияха

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Николай Шиваров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
23 май

Страници

с.1-2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„Като слънце светозарно възсияха“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44226