Винаги съвременни!

Елемент

Заглавие

Винаги съвременни!

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Гюзелев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984
24 май

Страници

с. 1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Винаги съвременни!“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44217