Бългазските гербове

Елемент

Заглавие

Бългазските гербове

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Дерменджиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1984

Страници

480 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Бългазските гербове“. София Наука и изкуство, 1984, София Наука и изкуство, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44216