Съпоставително езикознание

Елемент

Заглавие

Съпоставително езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1984

Страници

с. 59 - 64.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

IX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Петър Динеков

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Съпоставително езикознание“. , 1984, , 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44213