Избрани трудове по езикознание

Елемент

Заглавие

Избрани трудове по езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Гълъбов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1984

Страници

560 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 526522

Име на изданието

Забележки

Анотации

Старобълг. език. История на бълг. език - с. 41 - 413.

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Избрани трудове по езикознание“. София Наука и изкуство, 1984, София Наука и изкуство, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44209