Моите спомени

Елемент

Заглавие

Моите спомени

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йоаким Груев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Пловдив Хр. Г. Данов

Година на издаване

1984

Страници

110 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 11815

Име на изданието

Забележки

Анотации

Честването на празника на Кирил и Методий - с. 19 - 20

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Моите спомени“. Пловдив Хр. Г. Данов, 1984, Пловдив Хр. Г. Данов, 1984, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44207