On the Old Church Slavonic Codex Assemanius

Елемент

Заглавие

On the Old Church Slavonic Codex Assemanius

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

H. G Lunt

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981-1982

Страници

p. 405-416.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

XXXII-XXXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Македонски jазик

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„On the Old Church Slavonic Codex Assemanius“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44193