Akademiemitglied Dimitrij Sergeevic Lichachev. -75 Jahre

Елемент

Заглавие

Akademiemitglied Dimitrij Sergeevic Lichachev. -75 Jahre

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

D Freidank

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 802-803.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Zeitschrift fur Slawistik

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Akademiemitglied Dimitrij Sergeevic Lichachev. -75 Jahre“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44192