Свети цар Борис - епоха и личност

Елемент

Заглавие

Свети цар Борис - епоха и личност

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Христов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
2 май

Страници

с.1-4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Свети цар Борис - епоха и личност“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44172