Tekstoloska uslovljenost sastava i broja slova staroslovenske azbuke prema "Stihirama na rodjenje i krstenje" u srpskom prepisu

Елемент

Заглавие

Tekstoloska uslovljenost sastava i broja slova staroslovenske azbuke prema "Stihirama na rodjenje i krstenje" u srpskom prepisu

Езикова група

Латиница

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

Biljana Jovanovic-Stipcevic

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 93-121.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Arheografski prilozi

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Tekstoloska Uslovljenost Sastava I Broja Slova Staroslovenske Azbuke Prema „Stihirama Na Rodjenje I Krstenje“ U Srpskom Prepisu“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44136