Festschrift fur Linda Sadnik

Елемент

Заглавие

Festschrift fur Linda Sadnik

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Freiburg

Година на издаване

1981

Страници

p. 9-13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 476972

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

H Jaksche

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Festschrift Fur Linda Sadnik“. Freiburg, 1981, Freiburg, 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44134