The Integraty of Europe

Елемент

Заглавие

The Integraty of Europe

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981.
21.II.

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

The Tablet

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„The Integraty of Europe“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44131