Die theoretischen Grundlagen des Ubersetzunsstils des Exarchen Johannes

Елемент

Заглавие

Die theoretischen Grundlagen des Ubersetzunsstils des Exarchen Johannes

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Ernest Hansack

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

p. 15-16.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXVI, N. F. 5

Съставител

Географски понятия

Охрид

Сигнатура

НБКМ / А 7314

Име на изданието

Die Welt der Slaven

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - преводаческа техника

Колекции

„Die Theoretischen Grundlagen Des Ubersetzunsstils Des Exarchen Johannes“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44128